Financieel beheer

Financieel beheer

Op financieel administratief gebied voert Bink alle werkzaamheden voor u uit. Kort samengevat ziet financieel beheer er als volgt uit:

 

Begrotingen
Opstellen van de jaarbegroting.
Adviseren over de hoogte van de maandelijkse bijdrage.

 

Bankzaken
Openen en beheren van rekeningen en het vaststellen van de tekenbevoegdheid.
Zorgdragen voor de mogelijkheid tot automatische afschrijving bij de eigenaars.

 

Debiteurenbeheer
Invorderen van de bijdragen als deze niet binnen de vastgestelde termijn zijn voldaan.

 

Crediteurenbeheer
Verrichten van betalingen binnen de vast te stellen bevoegdheden en voor zover vallend binnen de begroting.

 

Verzekeringen
Indienen en begeleiden van verzekeringsclaims.
Laten uitvoeren van de periodieke hertaxatie van de herbouwwaarde van de opstallen.

 

Financiële verantwoording
Jaarlijks opmaken van de resultatenrekening en balans.
Faciliteren van de kascontrolecommissie.
Versturen van de jaaropgave betreffende het aandeel van eigenaars in het reservefonds.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.