Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheer

Wij ondersteunen het bestuurlijk beheer van uw vereniging. Het bestuurlijk beheer van Bink omvat:

 

  • Onderhouden van de relatie met het bestuur.
  • Informeren van het bestuur in geval van eigenaars-/bewonersmutaties.
  • Informeren van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in geval van bestuursmutaties.
  • Adviseren over het opstellen en formuleren van het huishoudelijk reglement.
  • Laten ondertekenen van de akkoordverklaring huishoudelijk reglement door alle eigenaars.
  • Jaarlijks volledig organiseren van vergaderingen van eigenaars.
  • Uitvoeren van door de vergadering genomen besluiten.
  • Aanleggen en bijhouden van een eigenaarsregister.
  • Via de notaris verstrekken van informatie aan nieuwe eigenaars.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.